IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu zachowania organizacyjne pod tytułem Zachowania organizacyjne w świetle współczesnych koncepcji zarządzania organizowana przez Katedrę Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Tematyka konferencji

Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat zachowań organizacyjnych w świetle współczesnych koncepcji zarządzania.

Zmieniające się warunki otoczenia, w którym funkcjonują współczesne organizacje sprawiają, iż pojawiają się nowe problemy i wyzwania w zakresie kształtowania zachowań organizacyjnych. Są one konsekwencją  wykorzystywania zróżnicowanych koncepcji zarządzania, które modelują zachowania pracowników w organizacji, ukazując ich wielowymiarowość i polideterminizm.

Tegoroczna edycja koncentruje się wokół zagadnień:

  • Zachowania organizacyjne a tradycyjne i współczesne koncepcje zarządzania
  • Metodyka badań społecznych aspektów zarządzania
  • Zachowania organizacyjne wobec wyzwań współczesności

 

Ramowy program konferencji

27.11.2019

17:00 – 19:00             Przyjazd uczestników i rejestracja

19:00 – 20:30             Networking Event

20:30 - …                   Kolacja

 

28.11.2019

8:00 – 9:00                 Śniadanie

9:30 – 9:45                 Rozpoczęcie konferencji

9:45 – 11.00               I sesja plenarna                                 

11:00 – 11:30             Dyskusja

11:30 – 11:45             Przerwa kawowa

11:45 – 13:00             II Sesja plenarna                   

13:00 – 13:30             Dyskusja

14:00 – 14:30             Obiad

15.00 –  16:00            Zwiedzanie Opactwa Cystersów

16:30 – 18:00             III Sesja plenarna

18:00 – 19:00             Dyskusja panelowa i zamknięcie obrad

19:30 - …                   Kolacja

 

Czas i miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28.11.2019 roku w Łodzi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Jana Matejki 22/26
90-237 Łódź