XI KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU NURT METODOLOGICZNY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

XI Konferencja Naukowa z cyklu Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniupt. Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu, organizowana przez Katedrę Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Katedrą Metod Organizacji i Zarządzania oraz Katedrą Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Tematyka konferencji

Cykliczne spotkania dotyczące metodologii nauk o zarządzaniu są wynikiem wieloletniej współpracy między łódzkim i krakowskim ośrodkiem naukowym. Tegoroczna edycja poświęcona zostanie problematyce rozwoju metodologii, w szczególności przedmiotem dyskusji będzie:

  • Pluralizm i eklektyzm metodologiczny nauk o zarządzaniu
  • Polimedotyczność i triangulacja w badaniach naukowych
  • Wartość aplikacyjna metod organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach

 

Ramowy program konferencji

12:00 – 12:30 Rejestracja uczestników

12:30 – 13:30 Uroczysty obiad oraz rozpoczęcie konferencji

14:00 – 15:30 I sesja plenarna

15:30 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 17:30 II sesja plenarna

17:30 – 18:30Dyskusja panelowa i zakończenie obrad

18:30 – 19:00 Przerwa kawowa

19:00 – 21:00 Networking event

21:00 - …       Kolacja

 

Czas i miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w dniu 27.11.2019 roku w Łodzi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Jana Matejki 22/26
90-237 Łódź