KOMITET ORGANIZACYJNY/ORGANIZING COMMITTEE

Przewodniczący

 • dr Izabela Bednarska-Wnuk
 • dr Małgorzata Kołodziejczak
 • dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ

Sekretarze:

 • dr Maria Czajkowska
 • dr Joanna Michalak
 • dr inż. Magdalena Zalewska-Turzyńska

Członkowie:

 • dr Artur Modliński
 • mgr inż. Ewa Samuel
 • mgr Olga Samuel-Idzikowska
 • mgr Dominik Skowroński
 • mgr Emilian Gwiaździński (doktorant WZ)
 • mgr Kamil Podsiadły (doktorant WZ)