HARMONOGRAM/IMPORTANT DATES

21.01.2019 Uruchomienie rejestracji/Submission opens
30.09.2019       Termin zgłoszenia artykułów (tytuł referatu oraz abstrakt (500 – 700 słów))/

Submission deadline for Abstracts (Please submit 500-700 words abstract)

15.10.2019 Przesłanie pełnego tekstu referatu i dokonanie opłaty/

Full paper submission and payment of conference fee

27-30.11.2019 Sympozjum Nauk Społecznych/Conference date