27 - 30.11.2019
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Polska
Faculty of Management, University of Lodz, Poland

27.11.2019
Nurt Metodologiczny w Naukach
o Zarządzaniu
XI Konferencja Naukowa z cyklu Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu pt. Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu, organizowana przez Katedrę Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Katedrą Metod Organizacji i Zarządzania oraz Katedrą Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
27-28.11.2019
Zachowania Organizacyjne w Świetle Współczesnych Koncepcji Zarządzania

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu zachowania organizacyjne pod tytułem Zachowania organizacyjne w świetle współczesnych koncepcji zarządzania organizowana przez Katedrę Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

29-30.11.2019
InterScience-International Conference
on Management and Social Sciences
InterSciencie is an International Conference on Management and Social Sciences organized be Department of Management, University of Lodz, Poland. The overall objective of the conference is to provide a platform and stimulate discussion and common research on management and social sciences.

 

Sympozjum składa się z trzech niezależnych konferencji (dwóch krajowych i międzynarodowej). Możliwe jest uczestnictwo w wybranej liczbie konferencji.

Symposium is composed of three independent conferences (two national and one international). Participation in a selected number of conferences is possible.

dr Małgorzata Kołodziejczak
Kierownik Konferencji
Nurt Metodologiczny w Naukach o Zarządzaniu
dr Izabela Bednarska-Wnuk
Kierownik Konferencji
Zachowania Organizacyjne w Świetle Współczesnych Koncepcji Zarządzania
prof. dr hab. Ilona Świątek-Barylska
Conference Chairwoman
Interscience-International Conference
on Management and Social Sciences

3

Konferencje

4

Dni wymiany wiedzy

13

Osób w sztabie organizacyjnym

1000+

Wypowiedzianych idei, wizji i myśli

Mają Państwo pytania? Zachęcamy do kontaktu 🙂 / Do you have any questions? Please send a message 🙂


E-mail - symp.info@uni.lodz.pl

Kontakt/Contact +42 635 52 34 Sekretariat/Secretariat 10:00-14:00